<dd id="alhwx"><track id="alhwx"></track></dd>
  <rp id="alhwx"><acronym id="alhwx"><input id="alhwx"></input></acronym></rp>

   <rp id="alhwx"></rp>
  1. <li id="alhwx"></li>

    1. <rp id="alhwx"><acronym id="alhwx"><input id="alhwx"></input></acronym></rp>

    2. <th id="alhwx"><track id="alhwx"><sup id="alhwx"></sup></track></th>
     <rp id="alhwx"></rp>
     <dd id="alhwx"><track id="alhwx"><dl id="alhwx"></dl></track></dd>

     當前位置:

     首 頁 > 產品展示 > 藥敏紙片 > 國產藥敏紙片 > 藥敏紙片 潔霉素 藥敏紙片(林可霉素)

     產品展示Products

     藥敏紙片 潔霉素 藥敏紙片(林可霉素)

     藥敏紙片 潔霉素 藥敏紙片(林可霉素)

     型    號:
     所屬分類:國產藥敏紙片
     報    價: 市場價:
     分享到:

     潔霉素藥敏紙片(林可霉素) 2ug/片,20片14.4元

     藥敏紙片 潔霉素 藥敏紙片(林可霉素)產品概述:

     潔霉素,藥敏紙片,林可霉素

       

     藥敏紙片種類及價格

     以下不是藥品,不能食用!是紙片!

     貨號 名稱 規格 價格
     1001 青霉素G藥敏紙片 10U,20 10.8
     1002 苯唑青霉素藥敏紙片(新青霉素II苯唑西林鈉)  1ug/片,20 10.8
     1003 氨芐青霉素藥敏紙片 (氨芐西林) 10ug/片,20 10.8
     1004 羧芐青霉素藥敏紙片 卡比西林)  100ug/片,20 14.4
     1005 阿洛西林藥敏紙片 苯咪唑青霉素 75ug/片,20 18
     1006 美洛西林藥敏紙片 硫磺苯咪唑青 75ug/片,20 18
     1007 的卡西林藥敏紙片羧噻吩青 75ug/片,20 18
     1008 氧哌嗪青霉素 藥敏紙片哌拉西林)(哌拉西林鈉 100ug/片,20 14.4
     1009 優立新藥敏紙片氨芐青/舒巴坦) (舒他西林 10ug/片,20 18
     1010 特美汀藥敏紙片的卡西林/棒酸 75ug/10ug/片,20 27
     1011 頭孢氨芐藥敏紙片先鋒IV)  30ug/片,20 10.8
     1012 頭孢唑林藥敏紙片先鋒V)  30ug/片,20 10.8
     1013 頭孢拉定藥敏紙片先鋒VI)  30ug/片,20 14.4
     1014 頭孢羥唑藥敏紙片(先鋒孟多) 30ug/片,20 14.4
     1015 頭孢呋新藥敏紙片(頭孢呋辛鈉) 西力欣)(頭孢膚肟)  30ug/片,20 14.4
     1016 頭孢西丁藥敏紙片美福仙 30ug/片,20 27
     1017 頭孢美唑藥敏紙片先鋒密松 30ug/片,20 18
     1018 頭孢克羅藥敏紙片??虅?/span>) (頭孢氯氨芐 30ug/片,20 27
     1019 復達欣藥敏紙片(頭孢他啶) (頭孢噻甲羧肟)  30ug/片,20 14.4
     1020 菌必治藥敏紙片頭孢三嗪)(安塞隆)(頭孢曲松鈉)  30ug/片,20 14.4
     1021 先鋒必素藥敏紙片頭孢哌酮)(頭孢氧哌唑)  75ug/片,20 14.4
     1022 凱福隆藥敏紙片頭孢噻肟)(頭孢氨噻肟 30ug/片,20 14.4
     1023 蓋保世靈藥敏紙片頭孢唑肟)(頭孢去甲噻肟 30ug/片,20 14.4
     1024 噻嗎靈藥敏紙片拉他頭孢)(拉氧頭孢鈉 30ug/片,20 18
     1025 舒普深藥敏紙片先鋒必/舒巴坦 75ug/75ug/片,20 27
     1026 頭孢克肟藥敏紙片世福素 5ug/片,20 18
     1027 丁胺卡那藥敏紙片阿米卡星)  30ug/片,20 10.8
     1028 慶大霉素藥敏紙片 10ug/片,20 14.4
     1029 高濃度慶大霉素藥敏紙片 120ug/片,10 54
     1030 卡那霉素藥敏紙片 30ug/片,20 10.8
     1031 鏈霉素藥敏紙片 10ug/片,20 10.8
     1032 高濃度鏈霉素藥敏紙片 300ug/片,10 63
     1033 妥布霉素藥敏紙片 10ug/片,20 18
     1034 新霉素藥敏紙片 30ug/片,20 10.8
     1035 乙基西梭霉素藥敏紙片奈替米星 30ug/片,20 18
     1036 四環素藥敏紙片 30ug/片,20 10.8
     1037 強力霉素藥敏紙片多西環素)(脫氧土霉素)  30ug/片,20 10.8
     1038 美滿霉素藥敏紙片二甲胺四環素)(米諾環素)  30ug/片,20 14.4
     1039 紅霉素藥敏紙片 15ug/片,20 10.8
     1040 乙酰螺旋霉素藥敏紙片 30ug/片,20 14.4
     1041 柱晶白霉素藥敏紙片吉他霉素 15ug/片,20 18
     1042 克拉霉素藥敏紙片(6-甲紅霉素)(克紅霉素 15ug/片,20 18
     1043 阿奇霉素藥敏紙片泰力特 15ug/片,20 18
     1044 萘啶酸藥敏紙片 30ug/片,20 10.8
     1045 麥迪霉素藥敏紙片 30ug/片,20 14.4
     1046 吡哌酸藥敏紙片 30ug/片,20 14.4
     1047 氟哌酸藥敏紙片諾氟沙星)  10ug/片,20 14.4
     1048 氟啶酸藥敏紙片依諾沙星 10ug/片,20 18
     1049 奧復星藥敏紙片氟嗪酸) (氧氟沙星)(泰利比妥 5ug/片,20 14.4
     1050 環丙沙星藥敏紙片奔克) (悉復歡)(丙氟哌酸 5ug/片,20 14.4
     1051 羅美沙星藥敏紙片洛美靈) (羅氟哌酸 10ug/片,20 18
     1052 氟羅沙星藥敏紙片天方羅星 5ug/片,20 18
     1053 潔霉素藥敏紙片林可霉素 2ug/片,20 14.4
     1054 萬古霉素藥敏紙片 30ug/片,20 14.4
     1055 多粘菌素B藥敏紙片 300I,20 27
     1056 新生霉素藥敏紙片 30ug/片,20 18
     1057 磺胺甲基異惡唑藥敏紙片 300ug/片,20 10.8
     1058 復方新諾明藥敏紙片() 23.75ug/1.225ug/片,20 10.8
     1059 呋喃妥因藥敏紙片呋喃旦啶 300ug/片,20 10.8
     1060 痢特靈藥敏紙片 300ug/片,20 10.8
     1061 阿莫西林藥敏紙片 羥氨芐青霉素 10ug/片,20 18
     1062 利福平藥敏紙片 5ug/片,20 10.8
     1063 氯霉素藥敏紙片 30ug/片,20 10.8
     1064 氯潔霉素藥敏紙片克林霉素)  2ug/片,20 10.8
     1065 亞胺硫霉素藥敏紙片泰能)(亞胺培南) 10ug/片,20 32.4
     1066 美羅培南藥敏紙片 10ug/片,20 18
     1067 單環菌素藥敏紙片君刻單) (氨曲南 30ug/片,20 18
     1068 滅滴靈藥敏紙片甲硝唑 5ug/片,20 14.4
     1069 壯觀霉素藥敏紙片淋必治) (奇霉素)(大觀霉素 100ug/片,20 14.4
     1070 二性霉素B藥敏紙片 30ug/片,20 27
     1071 制霉菌素藥敏紙片 100ug/片,20 10.8
     1072 頭孢噻吩藥敏紙片先鋒I) 30ug/片,20 10.8
     1073 左氟沙星藥敏紙片 5ug/片,20 18
     1074 羅紅霉素藥敏紙片 15ug/片,20 18
     1075 藥敏紙片 T考拉寧 30ug/片,20 18
     1076 磷霉素藥敏紙片 200ug/片,20 18
     1077 頭孢吡肟藥敏紙片馬斯平 30ug/片,20 18
     1078 哌拉西林/他唑巴坦藥敏紙片特治星 100ug/10ug/20 27
     1079 阿莫西林/棒酸藥敏紙片奧格門汀)(復方阿莫西林)(安滅菌 20ug/10ug/片,20 27
     1080 甲氧芐胺嘧啶藥敏紙片(TMP) 5ug/片,20 10.8
     1081 恩諾沙星藥敏紙片 5ug/片,20 18
     1082 氟康唑藥敏紙片 25ug/片,20 36
     1083 酮康唑藥敏紙片 15ug/片,20 36
     1084 伊康唑藥敏紙片 8ug/片,20 36
     1085 頭孢噻肟+棒酸藥敏紙片 30ug/10ug/片,10 45
     1086 頭孢他啶+棒酸藥敏紙片 30ug/10ug/片,10 45
     1087 頭孢匹胺藥敏紙片 75ug/片,20 18
     1088 加替沙星藥敏紙片 5ug/片,20 18
     1089 交沙霉素藥敏紙片 15ug/片,20 18
     1102 氟苯尼考藥敏紙片 30ug/片,20 18
     1103 氟氧頭孢藥敏紙片 30ug/片,20 18
     1104 培氟沙星藥敏紙片 10ug/片,20 18
     1105 帕珠沙星藥敏紙片 5ug/片,20 18
     1090 呋喃唑酮藥敏紙片 100ug/片,20 14.4
     1092 ONPG藥敏紙片 80ug/片,20 18
     1093 新生霉素藥敏紙片 5ug/片,20 27
     1094 桿菌肽藥敏紙片 0.04u ,20 18
     1095 奧普托欣藥敏紙片(optochin) 5 ug/片,20 27
     1096 O/129藥敏紙片 150ug/片,5 90
     1097 O/129藥敏紙片 10ug/片,5 36
     1098 10種成套藥敏紙片 10種x20 126
     1099 20種成套藥敏紙片 20x20 243
     1100 30種成套藥敏紙片 30x20 360
     1101 ESBLS 每種10 234

      

     留言框

     • 產品:

     • 您的單位:

     • 您的姓名:

     • 聯系電話:

     • 常用郵箱:

     • 省份:

     • 詳細地址:

     • 補充說明:

     • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
     18221794820
     021-65672052
     點擊這里給我發消息
     點擊這里給我發消息
     點擊這里給我發消息
     點這里給我發消息
      
     国产精品无码2021在线观看
     <dd id="alhwx"><track id="alhwx"></track></dd>
      <rp id="alhwx"><acronym id="alhwx"><input id="alhwx"></input></acronym></rp>

       <rp id="alhwx"></rp>
      1. <li id="alhwx"></li>

        1. <rp id="alhwx"><acronym id="alhwx"><input id="alhwx"></input></acronym></rp>

        2. <th id="alhwx"><track id="alhwx"><sup id="alhwx"></sup></track></th>
         <rp id="alhwx"></rp>
         <dd id="alhwx"><track id="alhwx"><dl id="alhwx"></dl></track></dd>